Jiří Tlustý, T-zahradní servis, Kostelec nad Orlicí - návrhy, realizace, závlahy

Projekty zahrad

Projekty zahrad Prosazuji individuální přístup ke každé zakázce, důraz je položen na kvalitu, provedení detailu, originalitu a ucelenost navrženého řešení. Jsem rád, když zahrady od nás mají styl a šmrnc, ladí s majiteli a zapadají do okolí. Je důležité, aby zahrada vyhovovala potřebám a představě majitele, neboť on bude praktickým uživatelem. Rádi pracujeme s přírodními materiály, které dělají zahradu krásnou.

Cenu za zpracování projektu zahradních úprav Vám sdělíme po první nezávazné návštěvě na místě realizace. Cena se odvíjí od velikosti řešené plochy, náročnosti požadovaných úprav a požadavku na způsob propracování návrhu. Nelze tedy stanovit tabulkově. Úpravy zahrady navrhneme s ohledem na Vaše cenové zadání.

Podklady zpracovávám především v zimním období, během sezóny se věnuji více realizacím a poradenství v oboru. Navrhování zahrad se věnuji již 20 let, absolvoval jsem odborné studium na ČZA Mělník a obor zahradní návrhář na AVE Ostrava. Tyto bohaté zkušenosti mi dovolují se vyvarovat mnoha chyb a navrhovat opravdu funkční a esteticky hodnotné celky, které budou vycházet především z Vašich požadavků a nároků, respektovat hodnoty řešeného místa a navazovat na okolí. Výsledky mojí práce můžete sami posoudit v prezentaci těchto stránek, kde je průřez námi navržených a  realizovaných projektů.

Projekty zahrad Projekty zahrad

Nabízíme tyto služby:

Návrhy zahrad

Standardní praxe pro běžného zákazníka, který chce za rozumnou cenu odpovídající kvalitu.

Zpracujeme stávající stav, připravíme několik studií prostorových řešení a během následujících schůzek doladíme funkce jednotlivých částí zahrady, použité materiály a osazovací plán. Výsledný podklad je ve srozumitelném měřítku a často doplněn jednoduchými nákresy podstatných částí zahrady. Součástí je přehledná specifikace navržených rostlin a materiálů.

Projekty zahrad

Komplexní služba pro náročného zákazníka. Je vhodný především pro složitější zadání, kde je nutné řešit výrazné terénní modelace, umístění technických prvků a jsou celkově vyšší požadavky na funkce, ekologii a celkový design zahradního prostředí.

Je zde rozšířena vizualizace navrhovaných částí, detailní popis prvků, návod k údržbě a obsluze navržených zařízení zahrady. Vyšší ceně odpovídá kvalita zpracování a větší množství času vyhrazeného pro zpracování Vašich představ o zahradě.

Návrhy zeleně veřejných ploch a prostranství

Součástí mohou být vizualizace navržených úprav, vyhodnocení stávající zeleně, tabulkové výkazy výměr, studie detailů. Obsah je možno po dohodě měnit či doplnit např. řezy terénu, návrhy doplňků a tabulkové rozpočty.

Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad Projekty zahrad